ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างเมรุ คสล.,ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล., ราวเหล็กกันตกเรียบถนน
 •     เทศบา่ลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างเมรุ คสล.ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล., ราวเหล็กกันตกเรียบถนน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบา่ลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5396-5421 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    เทศบา่ลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/06/2555
 • หมดเขต    22/06/2555
 • อ่าน   391
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294