ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง แบบ วีไอพี ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
 •     เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.แม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง แบบ วีไอพี ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.แม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิุถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-9986
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.แม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/06/2555
 • หมดเขต    22/06/2555
 • อ่าน   386
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294