ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 จำนวน 1 หลัง
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 ถ.ประชามันพันธ์ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 10 ถ.ประชามันพันธ์ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-2757 ต่อ 204
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 ถ.ประชามันพันธ์ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/06/2555
 • หมดเขต    27/06/2555
 • อ่าน   365
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294