ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรชนิดต่างๆ ตามแบบมาตราฐาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5326-0676 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/06/2555
 • หมดเขต    20/06/2555
 • อ่าน   383
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294