ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนช่างกระดาษ
 •     เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนช่างกระดาษ จำนวน 1 แห่ง บริเวณประปาวัดช่างกระดาษ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง (กองคลัง/งานพัสดุ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/07/2550
 • หมดเขต    25/07/2550
 • อ่าน   810
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294