ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 •     โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา ลำพุน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5397-6019 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา ลำพุน
 • วันที่ประกาศ   15/06/2555
 • หมดเขต    25/06/2555
 • อ่าน   366
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294