ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการขวดเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ งานาจัดซ์้อ/จ้าง โรงพยาบาลลำพูนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   15/06/2555
 • หมดเขต    19/06/2555
 • อ่าน   343
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294