ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ตู้อบเด็ก (Infant Incubator) จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลลี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   10/01/2551
 • หมดเขต    24/01/2551
 • อ่าน   604
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294