ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร บ้านพัก
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร บ้านพัก และระบบน้ำดีและระบบน้ำเสีย ส่วนกลาง ในพื้นที่โครงการหลวงในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จำนว 2 ศูนย์ 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไั้ด้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-4018
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/06/2555
 • หมดเขต    19/06/2555
 • อ่าน   386
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294