ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 •     คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยงานพัสดุ งานการเงินการคลัง คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4238
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/06/2555
 • หมดเขต    25/06/2555
 • อ่าน   378
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294