ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางจำนวน 1 คัน
 •     สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางจำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-0778
 • หน่วยงาน    สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/06/2555
 • หมดเขต    28/06/2555
 • อ่าน   400
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294