ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุดอาคารพร้อมติดตั้ง
 •     วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุดอาคารพร้อมติดตั้ง ดังนี้ เครื่องอ่าน FFID ชนิดติดตั้งประตู , เครื่องอ่าน RFID ชนิดติดตั้งประตู , เครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย พร้อมระบบเครือข่าย และระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ ชั้น 5 ห้อง 506 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/01/2551
 • หมดเขต    16/01/2551
 • อ่าน   633
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294