ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องอาคารเรียน
 •     โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องอาคารเรียน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ทีที่ ห้องธุรการ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5397-5144
 • หน่วยงาน    โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   19/06/2555
 • หมดเขต    27/06/2555
 • อ่าน   326
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294