ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อเครืองมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อเครืองมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS จำนวน 21 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไดที่ ฝ่ายการพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-5560
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/06/2555
 • หมดเขต    27/06/2555
 • อ่าน   362
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294