ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การจัดซื้อเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
 •     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดซื้อเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ หน่วยพัสดุและยานพาหนะ งานการเงิน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4521
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/06/2555
 • หมดเขต    28/06/2555
 • อ่าน   380
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294