ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 หลัง
 •     กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5326-8037
 • หน่วยงาน    กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี
 • วันที่ประกาศ   19/06/2555
 • หมดเขต    22/06/2555
 • อ่าน   378
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294