ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 •     เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รวม 10 สาย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง/งานพัสดุ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5348-1765 ต่อ 32
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/06/2555
 • หมดเขต    28/06/2555
 • อ่าน   347
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294