ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     เทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-1543 ต่อ 207
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/06/2555
 • หมดเขต    02/07/2555
 • อ่าน   392
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294