ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) ครั้งที่ 2
 •     วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) ครั้งที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-3561 ต่อ 113
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/06/2555
 • หมดเขต    29/06/2555
 • อ่าน   343
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294