ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจุดตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 1 รายการ
 •     สำนักงนตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจุดตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดังสูง จำนวน 23 เครื่อง และ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 500 VA จำนวน 23 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • วันที่ประกาศ   10/01/2551
 • หมดเขต    15/01/2551
 • อ่าน   664
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294