ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารบริการนักศึกษา
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารบริการนักศึกษา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ งานการเงิน การคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3138
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/06/2555
 • หมดเขต    12/07/2555
 • อ่าน   338
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294