ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
 •     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ตามโครงการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผู้สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 หรือสาอบถามได้ที่ 0-5311-7401
 • หน่วยงาน    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/06/2555
 • หมดเขต    02/07/2555
 • อ่าน   400
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294