ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 16 รายการ
 •     สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 16 รายการ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 16 รายการ ของโรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 16 รายการ
 • วันที่ประกาศ   10/01/2551
 • หมดเขต    21/01/2551
 • อ่าน   725
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294