ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เครื่องแต่งกาย) จำนวน 2 รายการ
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เครื่องแต่งกาย) จำนวน 2 รายการ ผ้าตัดฟอร์มพยาบาลและผ้าผู้ช่วยพยาบาล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5280
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/06/2555
 • หมดเขต    04/07/2555
 • อ่าน   414
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294