ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงานช่างโลหะ ,อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงานช่างโลหะ ,อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2975
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/06/2555
 • หมดเขต    04/07/2555
 • อ่าน   526
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294