ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโรเนียวแบบพิมพ์
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโรเนียวแบบพิมพ์ จำนวน 2,540,000 แผ่น ของโรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/01/2551
 • หมดเขต    17/01/2551
 • อ่าน   767
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294