ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 5 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 5 รายการ ดังนี้ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 5K VA 1 เครื่อง , เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ 1 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1K VA จำนวน 2 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 VA จำนวน 7 เครื่อง และจอภาพคอมพิวเตอร์แบบ LCD ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • วันที่ประกาศ   10/01/2551
 • หมดเขต    18/01/2551
 • อ่าน   670
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294