ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก จำนวน 2 ชุด
 •     เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก จำนวน 2 ชุด ผลิตจากพลาสติกไม่มีสารเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สะพานลื่น ชิงช้า อุโมงค์และบ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-7927 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2555
 • หมดเขต    11/07/2555
 • อ่าน   403
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294