ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 •     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการที่ชำรุด จำนวน 1 หลัง กำหนดขายทอดตลาดในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2551 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพบ้านพักได้ หรือ โทรศัพท์ 0-5358-1970-1
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   12/01/2551
 • หมดเขต    22/01/2551
 • อ่าน   563
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294