ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก จำนวน 7 รายการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อ.แม่วาง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก จำนวน 7 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.แม่วิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5302-7777 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อ.แม่วาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/07/2555
 • หมดเขต    12/07/2555
 • อ่าน   389
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294