ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลพาน
 •     โรงพยาบาลพาน อ.พาน เชียงใหม่ สอบราคาจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลพาน และศูนย์ส่งเสริมสุขร่มไทร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพาน อ.พาน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5372-1345 ต่อ 304
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลพาน อ.พาน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/07/2555
 • หมดเขต    16/07/2555
 • อ่าน   396
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294