ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนน คสล. ถนนสายแม่หาด
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนน คสล. ถนนสายแม่หาด เชื่อมบ้านนามน อ.เวียงแหง เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่้บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-1500 ต่อ 705
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/07/2555
 • หมดเขต    18/07/2555
 • อ่าน   300
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294