ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน
 •     โรงเรียนบ้านป่าเหมือด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5304-2718
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านป่าเหมือด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/07/2555
 • หมดเขต    20/07/2555
 • อ่าน   396
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294