ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสันทราย
 •     สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสันทราย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2393 ต่อ 22
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/07/2555
 • หมดเขต    24/07/2555
 • อ่าน   399
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294