ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก
 •     สำนักบริหารยุทธศาสตร์ปละบูรณาการการศึกษาที่ 1 อ.เมืองเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและประสานราชการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ปละบูรณาการการศึกษาที่ 1 อ.เมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1413 ต่อ 26
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารยุทธศาสตร์ปละบูรณาการการศึกษาที่ 1 อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/07/2555
 • หมดเขต    20/07/2555
 • อ่าน   404
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294