ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัสติก
 •     เทศบาตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด เีชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัสติก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด เีชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-0775 ต่อ 21
 • หน่วยงาน    เทศบาตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด เีชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/07/2555
 • หมดเขต    27/07/2555
 • อ่าน   355
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294