ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารด่านตรวจยาเสพติด
 •     ตำรวจภูธรภาค 5 ถ.มหิดล อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารด่านตรวจยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรแม่พริก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5 ถ.มหิดล อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5314-0000 ต่อ 5420
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรภาค 5 ถ.มหิดล อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/07/2555
 • หมดเขต    16/07/2555
 • อ่าน   371
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294