ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ประจำห้องเรียน จำนวน 9 รายการ
 •     โรงเรียนวัดฮ่องกอก ต.อุโมงค์ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ประจำห้องเรียน จำนวน 9 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดฮ่องกอก ต.อุโมงค์ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5398-2555
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดฮ่องกอก ต.อุโมงค์ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/07/2555
 • หมดเขต    30/07/2555
 • อ่าน   349
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294