ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดประถมศึกษา จำนวน 12 รายการ
 •     โรงเรียนบ้านร้องเรือ สพป.ลำพูน เขต 1 ลำพูน สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดประถมศึกษา จำนวน 12 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านร้องเรือ สพป.ลำพูน เขต 1 ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5397-6612
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านร้องเรือ สพป.ลำพูน เขต 1 ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   17/07/2555
 • หมดเขต    23/07/2555
 • อ่าน   378
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294