ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อพันธุ์ผึ้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้ง
 •     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อพันธุ์ผึ้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้ง จำนวน 11 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5343-1262
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/07/2555
 • หมดเขต    31/07/2555
 • อ่าน   363
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294