ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด เลียบทางหลวงจังหวัด
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ จัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด เลียบทางหลวงจังหวัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5302-8141
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/07/2555
 • หมดเขต    08/08/2555
 • อ่าน   317
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294