ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 •     กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ เตียงเฟาว์เลอร์ แบบพิเศษ กว้าง 90 ซ.ม. x ยาว 200 ซ.ม. x สูง 40 ซ.ม. (สูงไม่รวมล้อ) จำนวน 6 เตียง , เครื่องปั่นตกตะกอนเลือด 1 เครืื่อง และ เครื่องผสมสารในแนวราบ จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่้ายพัสดุึและบำรุงรักษา ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบา่ลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง)
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    01/07/2555
 • อ่าน   374
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294