ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
 •     โรงเรียนบ้านสวนหลวง-บ้านปง ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการ รูปแบบ PCC Type 2 จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนบ้านสวนหลวง-บ้านปง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านสวนหลวง-บ้านปง ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    30/07/2555
 • อ่าน   356
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294