ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ 2555 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 หรือทางเว็บไซด์ www.maewin.net
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    06/08/2555
 • อ่าน   355
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294