ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเ้ตอร์
 •     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภู ธรภาค5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเ้ตอร์ รวม 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ 4กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
 • หน่วยงาน    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภู ธรภาค5
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    25/07/2555
 • อ่าน   396
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294