ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
 •     โรงเรียนวัดบ่อโจง ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (TCL10) จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนวัดบ่อโจง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดบ่อโจง ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    31/07/2555
 • อ่าน   344
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294