ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 •     โรงเรียนวัดป่าบุก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำห้องเรียน PCC Type 2 จำนวน 1 ชุด (11 รายการ) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนวัดป่าบุก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดป่าบุก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    31/07/2555
 • อ่าน   402
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294