ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     เทศบาลตำบลท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถอีแต๋น) แบบไม่ดั๊ม จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    06/08/2555
 • อ่าน   390
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294