ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) สอบราคางานจ้างเหมาเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระ 8 ปี และเปลี่ยนชุดอุปกรณ์มาตรต่อหนึ่งชุด จำนวน 1,000 เครื่อง ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    27/07/2555
 • อ่าน   387
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294