ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง
 •     จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิงบริเวณสะพานช่อแล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    25/07/2555
 • อ่าน   408
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294